• Để Được Phục Vụ Nhanh Nhất - Tốt Nhất Xin Mời Gọi: 086.268.0908

Rượu ơi !


Khi buồn đối bóng nâng ly

Khi vui bè bạn ly bì cuộc say

Thăng quan nhờ chén rượu này

Hẳn khi xuống chức vì mày rượu ơi!

Tân hôn pháo nổ rượu vui

Tang ma kèn trống rượu khơi thảm sầu

Lâng lâng tâm sự bạn bầu

Chừng khi quá chén buông câu quấy càn.

Uống say phá phố quậy làng

Tỉnh ra nuối tiếc muộn màng còn chi!

Vợ buồn bởi thói rượu ni

Chỉ cô bán rượu quắc mi chuốc cười.

Mánh mung thua - được - lỗ - lời

Vẫn dàn trận rượu tơi bời ngả nghiêng…

Danh nhân văn sĩ dân hiền

Đều qua chén rượu giải phiền mua vui.

Làm sao hiểu hết rượu ơi

Vui buồn âu cũng đầy vơi với mày!

 

(Khoruou.net sưu tầm)

086.268.0908
VinMart.net - Hệ thống Cửa Hàng Mua Bán Rượu Ngoại Uy Tín Nhất