• Để Được Phục Vụ Nhanh Nhất - Tốt Nhất Xin Mời Gọi: 086.268.0908

Rượu và..o ra thơ... thẩn

 

Rượu vào thì lời ra,
Lời ra thì ít mà máu ra thì nhiều.

---*---


Mỗi năm tết có một lần
Mời em ly rượu tay nâng ngang mày
Vợ cười chưa uống đã say
Ngọt ngào thì nổi đắng cay thì chìm
Gót chân ăn vẹt bậc thềm
Quanh năm tất bật đi tìm ngày xuân
Tóc loay hoay bạc bạc dần
Mỗi năm tết có một lần thôi em.

---*---

Một ly nhăm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn tình sầu
Ba ly mũi chảy té đau
Bốn ly đụng đâu nằm đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly lấy xe ủi cống
Bảy ly lóng ngóng bò về
Tám ly vợ đè ra cạo gió
Chín ly tay chân băng bó
Mười ly chịu khó vô hòm

---*---

Một ly, nói chuyện đàng hoàng
Hai ly, nói đía, nói quàng, nói xiên
Ba ly, nói ngả nói nghiêng
Bốn ly, miệng lưỡi huyên thuyên nói xằng
Năm ly, toàn nói lăng nhăng
Sáu ly, khật khưỡng nói trăng nói trời
Bảy ly, nói lẫn khóc cười
Tám ly, nói lộn tiếng người, tiếng ma
Chín ly, nói lại nôn ra
Mười ly, chẳng biết là ta nói gì

---*---

Yêu cầu cho khắp mọi nhà
Rượu ty bãi hết, rượu ta cất tràn
Tránh cho dân nỗi lầm than
Bã chôn, men giấu, nhà đoan phạt bừa
Tha hồ rượu sớm, trà trưa
Nghiêng chai dốc chén say sưa tối ngày


---*---

Cụ hâm rượu nữa đi thôi
Be này chừng sắp cạn rồi còn đâu
Rồi lên ta uống với nhau
Rót đau lòng ấy vào đau lòng này

---*---

1 ly tất cả những ai
Vì tôi, lệ đã nhỏ dài trên mi
Riêng cô, tôi uống 3 ly
Hết rồi, cô cứ bước đi ... 1 mình

---*---

Nhậu dzô sung sướng ta ca
Nhậu dzô dzợ chưởi dzợ la cả ngày
Nhậu dzô nhậu mãi cho say
Để ta quên hết đoạ đày xác thân
Nhậu cho quên hết sang bần
Nhậu cho con dzợ cù lần sợ ta!

---*---

Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và xả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

 

H.Q

 

086.268.0908
VinMart.net - Hệ thống Cửa Hàng Mua Bán Rượu Ngoại Uy Tín Nhất