• Để Được Phục Vụ Nhanh Nhất - Tốt Nhất Xin Mời Gọi: 086.268.0908
 • Tullibardine 225 - Sauternes Finish

  1.290.000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Tullibardine
  • Mô tả ngắn: Rượu Tullibardine 225 - Sauternes Finish   Đặc tính chung của rượu Tullibardine 225 - Sauternes Finish:   - Dung tích: 700 ml - Nồng độ: 43% Alc.,/Vol., - Dòng rượu: Highland Single Malt Scotch Whisk Cadenhead's Một mục nhập của Sauternes vào dòng rượu whisky thành phẩm của Tullibardine, rót rượu mạnh vào thùng rượu ngọt 225 lít để trưởng thành thứ cấp ngắn trước khi đóng chai. Để tìm hiểu thêm thông tin về rượu Tullibardine 225 - Sauternes Finish và các loại rượu ngoại khác xin mời tham khảo tại KHORUOU.NET - Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại Hàng Đầu Việt Nam. 
 • Tullibardine 1965 - Cask #2337

  67.500.000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Tullibardine
  • Mô tả ngắn: Rượu Tullibardine 1965 - Cask #2337   Đặc tính chung của rượu Tullibardine 1965 - Cask #2337:   - Dung tích: 700 ml - Nồng độ: 41,8% Alc.,/Vol., - Dòng rượu: Highland Single Malt Scotch Whisk Cadenhead's Một chai rượu Tullibardine rất cũ hiếm hoi - được sản xuất vào năm 1965, chai này được đóng chai vào năm 2007 từ một con lợn duy nhất hơn bốn mươi tuổi. Để tìm hiểu thêm thông tin về rượu Tullibardine 1965 - Cask #2337 và các loại rượu ngoại khác xin mời tham khảo tại KHORUOU.NET - Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại Hàng Đầu Việt Nam. 
 • Tullibardine 1952 - 60 Năm Baccarat Crystal

  1.290.000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Tullibardine
  • Mô tả ngắn: Rượu Tullibardine 225 - Sauternes Finish   Đặc tính chung của rượu Tullibardine 225 - Sauternes Finish:   - Dung tích: 700 ml - Nồng độ: 43% Alc.,/Vol., - Dòng rượu: Highland Single Malt Scotch Whisk Cadenhead's Một mục nhập của Sauternes vào dòng rượu whisky thành phẩm của Tullibardine, rót rượu mạnh vào thùng rượu ngọt 225 lít để trưởng thành thứ cấp ngắn trước khi đóng chai. Để tìm hiểu thêm thông tin về rượu Tullibardine 225 - Sauternes Finish và các loại rượu ngoại khác xin mời tham khảo tại KHORUOU.NET - Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại Hàng Đầu Việt Nam. 
 • Tullibardine 1964 - 32 Năm Bot.1997 Cadenhead's

  36.000.000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Tullibardine
  • Mô tả ngắn: Rượu Tullibardine 1964 - 32 Năm Bot.1997 Cadenhead's   Đặc tính chung của rượu Tullibardine 1964 - 32 Năm Bot.1997 Cadenhead's:   - Dung tích: 700 ml - Nồng độ: 48,7% Alc.,/Vol., - Dòng rượu: Highland Single Malt Scotch Whisk Cadenhead's   Để tìm hiểu thêm thông tin về rượu Tullibardine 1964 - 32 Năm Bot.1997 Cadenhead's và các loại rượu ngoại khác xin mời tham khảo tại KHORUOU.NET - Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại Hàng Đầu Việt Nam. 
 • Tullibardine 27 Năm - The Stillman's Dram

  9.000.000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Tullibardine
  • Mô tả ngắn: Rượu Tullibardine 27 Năm - The Stillman's Dram   Đặc tính chung của rượu Tullibardine 27 Năm - The Stillman's Dram:   - Dung tích: 700 ml - Nồng độ: 45% Alc.,/Vol., - Dòng rượu: Highland Single Malt Scotch Whisk Cadenhead's   Để tìm hiểu thêm thông tin về rượu Tullibardine 27 Năm - The Stillman's Dram và các loại rượu ngoại khác xin mời tham khảo tại KHORUOU.NET - Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại Hàng Đầu Việt Nam. 
 • Tullibardine 10 Năm - Bot.1990s

  3.600.000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Tullibardine
  • Mô tả ngắn: Rượu Tullibardine 10 Năm - Bot.1990s   Đặc tính chung của rượu Tullibardine 10 Năm - Bot.1990s:   - Dung tích: 700 ml - Nồng độ: 40% Alc.,/Vol., - Dòng rượu: Highland Single Malt Scotch Whisky   Một bản phát hành hồi sinh từ Tullibardine, nâng cao chất lượng trình bày cũng như rượu whisky của họ. Loại phim truyền hình trưởng thành trong thùng rượu bourbon này được đóng gói với vani và gia vị.   Để tìm hiểu thêm thông tin về rượu Tullibardine 10 Năm - Bot.1990s và các loại rượu ngoại khác xin mời tham khảo tại KHORUOU.NET - Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại Hàng Đầu Việt Nam. 
 • Tullibardine 1989 - 33 Năm Old & Rare

  12.300.000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Tullibardine
  • Mô tả ngắn: Rượu Tullibardine 1989 - 33 Năm Old & Rare   Đặc tính chung của rượu Tullibardine 1989 - 33 Năm Old & Rare:   - Dung tích: 700 ml - Nồng độ: 54,6% Alc.,/Vol., - Dòng rượu: Highland Single Malt Scotch Whisky Hunter Laing   Một bản phát hành hồi sinh từ Tullibardine, nâng cao chất lượng trình bày cũng như rượu whisky của họ. Loại phim truyền hình trưởng thành trong thùng rượu bourbon này được đóng gói với vani và gia vị.   Để tìm hiểu thêm thông tin về rượu Tullibardine Tullibardine 1989 - 33 năm Old & Rare và các loại rượu ngoại khác xin mời tham khảo tại KHORUOU.NET - Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại Hàng Đầu Việt Nam. 
 • Tullibardine Sovereign - Bourbon Cask

  1.140.000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Tullibardine
  • Mô tả ngắn: Rượu Tullibardine Sovereign - Bourbon Cask   Đặc tính chung của rượu Tullibardine Sovereign - Bourbon Cask:   - Dung tích: 700 ml - Nồng độ: 43% Alc.,/Vol., - Dòng rượu: Highland Single Malt Scotch Whisky   Một bản phát hành hồi sinh từ Tullibardine, nâng cao chất lượng trình bày cũng như rượu whisky của họ. Loại phim truyền hình trưởng thành trong thùng rượu bourbon này được đóng gói với vani và gia vị.   Để tìm hiểu thêm thông tin về rượu Tullibardine Sovereign - Bourbon Cask và các loại rượu ngoại khác xin mời tham khảo tại KHORUOU.NET - Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại Hàng Đầu Việt Nam. 
 • Tullibardine 500 - Sherry Finish

  1.290.000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Tullibardine
  • Mô tả ngắn: Rượu Tullibardine 500 - Sherry Finish   Đặc tính chung của rượu Tullibardine 500 - Sherry Finish:   - Dung tích: 700 ml - Nồng độ: 43% Alc.,/Vol., - Dòng rượu: Highland Single Malt Scotch Whisky   Một loại rượu whisky thành phẩm sherry từ Tullibardine, một phần trong phạm vi kết thúc của họ. Đầu tiên nó được trưởng thành trong các thùng rượu bourbon trước khi dành một thời gian trong các thùng rượu sherry 500 lít, hầu hết trong số đó trước đây thuộc về Pedro Ximenez.   Để tìm hiểu thêm thông tin về rượu Tullibardine 500 - Sherry Finish và các loại rượu ngoại khác xin mời tham khảo tại KHORUOU.NET - Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại Hàng Đầu Việt Nam. 
 • Tullibardine 228 - Burgundy Finish

  1.290.000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Tullibardine
  • Mô tả ngắn: Rượu Tullibardine 228 - Burgundy Finish   Đặc tính chung của rượu Tullibardine 228 - Burgundy Finish:   - Dung tích: 700 ml - Nồng độ: 43% Alc.,/Vol., - Dòng rượu: Highland Single Malt Scotch Whisky   Một loại rượu vang đỏ đã hoàn thành mục nhập ở Tullibardine, 228 được đặt tên theo số lít trong thùng Burgundy mà nó đã trải qua giai đoạn cuối của quá trình trưởng thành trước khi đóng chai.   Để tìm hiểu thêm thông tin về rượu Tullibardine 228 - Burgundy Finish và các loại rượu ngoại khác xin mời tham khảo tại KHORUOU.NET - Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại Hàng Đầu Việt Nam. 
 • Tullibardine 15 Năm

  1.680.000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Tullibardine
  • Mô tả ngắn: Rượu Tullibardine 15 Năm   Đặc tính chung của rượu Tullbardine 15 năm:   - Dung tích: 700 ml - Nồng độ: 43% Alc.,/Vol., - Dòng rượu: Highland Single Malt Scotch Whisky   Một loại mạch nha đơn cất 15 năm tuổi từ Tullibardine, được trưởng thành độc quyền trong các thùng rượu bourbon rót lần đầu. Hương thơm của đường lúa mạch, táo vụn, mãng cầu vani và những bông hoa tinh tế lấp đầy mũi, tiếp theo là hương vị của ngũ cốc hạt mật ong, cháo kem, mứt dâu đen và bánh xốp vani trên vòm miệng.   Để tìm hiểu thêm thông tin về rượu Tullibardine 15 năm và các loại rượu ngoại khác xin mời tham khảo tại KHORUOU.NET - Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại Hàng Đầu Việt Nam. 
086.268.0908
VinMart.net - Hệ thống Cửa Hàng Mua Bán Rượu Ngoại Uy Tín Nhất